achizitia material lemnos pe baza de borderouy

Moderatori: roxana, LITCANU IRINA, LauraAng, lustex2011

achizitia material lemnos pe baza de borderouy

Mesajde nicoletabratu » 14 Iun 2012, 16:01

buna ziua m-ar interesa care sunt documentele care stau la baza inregistrarii achizitiei de material lemnos?
nicoletabratu
 
Mesaje: 1
Membru din: 14 Iun 2012, 15:55
Judet: Iasi

Re: achizitia material lemnos pe baza de borderouy

Mesajde lustex2011 » 02 Iul 2012, 09:58

Norma din 27 august 2008 (Norma din 2008)
referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund

Publicat inMonitorul Oficial 643 din 9 septembrie 2008 (M. Of. 643/2008) reglementeaza documentele privind provenienta si circulatia materialului lemnos astfel
Art. 3. -

(1) Documentele de provenienta a materialelor lemnoase sunt: actul de punere in valoare, avizul de insotire, declaratia vamala de import, documentele intracomunitare, registrul de intrari-iesiri material lemnos.

(2) Actul de punere in valoare, denumit in continuare APV, este documentul de provenienta a materialelor lemnoase rezultate din masa lemnoasa pe picior inventariata sau marcata si autorizata spre exploatare. APV-ul este un document tehnico-economic care contine rezultatele evaluarii cantitative, calitative si valorice, precum si localizarea, conform normelor tehnice silvice pentru amenajarea padurilor, a masei lemnoase destinate exploatarii. APV-ul se intocmeste conform normelor tehnice silvice pentru evaluarea masei lemnoase destinate comercializarii si se inregistreaza in registrul APV de catre ocolul silvic care a efectuat punerea in valoare.
(3) Detinatorii de padure ori de vegetatie forestiera din afara fondului forestier, care exploateaza masa lemnoasa pentru nevoi proprii si nu realizeaza acte de comert, fac dovada provenientei materialului lemnos prin inscrierea in documentul de insotire pe timpul transportului a principalelor elemente de identificare a APV-ului, si anume: numar APV, anul inregistrarii acestuia, denumirea structurii silvice unde a fost inregistrat, astfel: nr. APV/an inregistrare/denumire ocol.

(4) In situatia vanzarii-cumpararii materialelor lemnoase de la locul de taiere, provenienta lor se dovedeste prin inscrierea pe documentele de provenienta si pe cele de insotire a transportului a principalelor elemente de identificare a APV prevazute la alin. (3).

(5) AVP-ul nu constituie document de provenienta daca acesta nu a fost autorizat spre exploatare.

(6) In situatia constatarii unor calamitati naturale care nu permit transportul materialelor lemnoase aflate in platforma primara la data reprimirii, acestea se constituie ca stoc si se inscriu in procesul-verbal de reprimire si se introduc in SUMAL de catre titularul ocolului silvic care face reprimirea. Stocul constituie provenienta pentru expedierea ulterioara, iar rubrica "provenienta" din APV se completeaza "stoc APV nr. ...".


(7) Avizul de insotire este si document de provenienta numai atunci cand in baza lui se emite alt aviz de insotire, si anume:


a) la transbordarea materialelor lemnoase dintr-un mijloc de transport in altul;


b) la achizitionarea materialelor lemnoase de catre achizitori;


c) la expedierea materialelor lemnoase cumparate din piete, targuri, oboare, precum si din centre de sortare si prelucrare si altele asemenea.


(8) Documentele intracomunitare constituie document de provenienta pentru materialele lemnoase din statul membru al Uniunii Europene respectiv.


(9) Declaratia vamala de import este documentul de provenienta al materialelor lemnoase importate din state terte.


(10) In situatia depozitelor de materiale lemnoase, a altor spatii destinate depozitarii temporare, precum si a instalatiilor de transformat lemn rotund, documentul de provenienta este registrul de intrare-iesire a materialului lemnos, identificat prin pozitia la care a fost inregistrata intrarea/iesirea.


Art. 4. -

(1) Documentul de insotire a materialelor lemnoase, altele decat cherestelele, este avizul de insotire primar.


(2) Documentul de insotire pentru cherestele este avizul de insotire secundar.


(3) Continutul si modelul formularelor de aviz de insotire prevazute la alin. (1) si (2) sunt reglementate in anexele nr. 1 si 2.


(4) Originalul avizelor de insotire prevazute la alin. (1) si (2) - exemplarul 1 - insoteste obligatoriu transportul materialelor lemnoase, respectiv al cherestelelor.


(5) Pe durata transportului, termenul de valabilitate a avizelor de insotire prevazute la alin. (1) si (2) este de maximum 48 de ore de la data si ora plecarii, data si ora ce se consemneaza in mod obligatoriu in acest document.

(6) Se excepteaza de la prevederile alin. (5) avizele de insotire eliberate pentru:


a) insotirea transportului materialelor lemnoase/cherestelelor cu mijloace de transport feroviare si navale. In aceasta situatie termenul de valabilitate a avizului de insotire este pana la predarea acestora destinatarului;


b) insotirea transportului de materiale lemnoase/cherestele destinate exportului care nu se vamuiesc la un birou vamal de interior, pana la locul de transbordare in mijlocul de transport cu care urmeaza sa fie expediate in afara teritoriului vamal al Romaniei. In aceasta situatie, termenul de valabilitate a avizului de insotire este ora 24,00 a zilei care urmeaza datei depunerii declaratiei vamale de export.


(7) Avizele de insotire prevazute la alin. (1) si (2) se elibereaza pentru fiecare mijloc de transport in parte.


(8) Materialele lemnoase importate, care sunt transportate succesiv cu mai multe mijloace de transport, timp de mai multe zile, trebuie sa fie insotite de cate un aviz de insotire pentru fiecare mijloc de transport.


(9) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) si (2):


a) materialele lemnoase importate, care pana la locul de destinatie sunt sub supraveghere vamala, pana la punerea in libera circulatie, pentru care documentul echivalent avizului de insotire este declaratia vamala de tranzit;


b) materialele lemnoase destinate exportului prin intermediul operatorilor portuari, care se transporta la nava pentru a fi expediate in afara teritoriului vamal al Romaniei; in aceasta situatie documentul echivalent avizului de insotire este ordinul de imbarcare (mate's receipt) pentru materialele lemnoase necontainerizate, respectiv "Raportul de incarcare la nave"/"Declaratia de tranzit" pentru materialele lemnoase containerizate;

c) materialele lemnoase provenite din statele membre ale Uniunii Europene insotite de documente intracomunitare.


(10) Modul-cadru de completare a avizelor din anexele nr. 1 si 2 este prevazut in anexele nr. 3 si 4.


(11) Avizele de insotire se completeaza dupa cum urmeaza:


a) in cazul materialelor lemnoase supuse transportului tehnologic intern sau destinate consumului propriu, care nu se comercializeaza:


-expeditorul, ca detinator initial al materialelor lemnoase, este aceeasi persoana cu destinatarul, ca detinator final al acestora, iar in rubricile nr. 1 si nr. 4 se inscriu datele de identificare ale aceleiasi persoane juridice sau fizice. Difera punctul de incarcare de punctul de descarcare, corespunzatoare rubricilor nr. 2 si, respectiv, nr. 5;


-in situatia in care punctul de incarcare este situat la locul de recoltare a masei lemnoase, in rubrica nr. 3 se consemneaza principalele elemente de identificare a APV-ului, ca document de provenienta, prevazute la art. 3 alin. (3);


-in situatia in care materialele lemnoase se transporta intre depozitele aceluiasi detinator, in rubrica nr. 3 se consemneaza pozitia din registrul de intrari-iesiri material lemnos in care a fost inregistrata iesirea materialului lemnos;


b) in cazul vanzarii materialelor lemnoase, expeditorul este persoana vanzatoare, iar destinatarul este persoana cumparatoare:


-in situatia in care punctul de incarcare este situat la locul de recoltare a masei lemnoase, in rubrica nr. 3 se consemneaza, dupa caz, elementele de identificare a APV-ului prevazute la art. 3 alin. (2), in situatia in care titularul autorizatiei de exploatare este si expeditor, sau avizul de insotire al titularului autorizatiei de exploatare pentru expeditor, in situatia in care titularul difera de expeditor;
-vanzatorul emite avizul de insotire indiferent de punctul de incarcare, cu exceptia vanzarii materialului lemnos de catre persoanele fizice, caz in care avizul este emis de ocolul silvic care asigura serviciul public cu specific silvic;


-in cazul operatorilor economici care cumpara materiale lemnoase de la persoane fizice, achizitia materialelor lemnoase se face numai in baza documentelor de provenienta a materialelor lemnoase. Achizitorul va opera de versoul documentului de provenienta cantitatea achizitionata, data achizitiei si societatea achizitoare, va semna si va intocmi borderoul de achizitie conform modelului prezentat in anexa nr. 5;


-pozitia din registrul de intrare-iesire de material lemnos in care a fost inregistrata iesirea materialului lemnos, in cazul in care expedierea se realizeaza dintr-un depozit;


-in cazul vanzarii/expedierii materialelor lemnoase provenite din import din state terte, in rubrica nr. 3 se consemneaza declaratia vamala de import sub forma "DVI nr. ..... /data ....";


-in cazul vanzarii/expedierii materialelor lemnoase provenite din state membre ale Uniunii Europene, in rubrica nr. 3 se consemneaza documentul intracomunitar al statului emitent;


c) specificatia, in rubrica nr. 8, se completeaza, pe baza masuratorilor efectuate in momentul incarcarii in mijlocul de transport, cu denumirea sortimentelor pe specii sau grupe de specii, dimensiunile si cantitatea, astfel:


-pentru lemnul rotund cu diametrul la capatul subtire mai mare sau egal cu 20 cm, se inscriu, pe specii, numarul curent pentru fiecare piesa, lungimea in metri, diametrul la mijloc in centimetri si volumul exprimat in m3, in numere cu doua zecimale;
-pentru lemnul rotund cu diametrul la capatul subtire sub 20 cm, se inscrie numarul total de piese cu aceleasi caracteristici dimensionale - lungimea in metri, diametrul in centimetri si volumul total al pieselor respective exprimat in m3, in numere cu doua zecimale;


-pentru lemnul fasonat in steri, lemnul de foc, craci si fascine, se completeaza numai in coloana (5) in care se inscriu cantitatile exprimate in unitati conventionale, in numere cu doua zecimale, nu si in coloanele (1), (3) si (4);


-pentru cherestelele transportate in vrac, se completeaza cu denumirea sortimentului, pe specii sau grupe de specii, numarul de bucati corespunzator fiecarui sortiment si volumul acestora exprimat in m3, in numere cu doua zecimale;


-pentru cherestelele transportate pachetizat, se completeaza cu denumirea sortimentului, pe specii sau grupe de specii, cu numarul de pachete si volumul acestora exprimat in m3, in numere cu doua zecimale;


d) pe versoul avizului de insotire se imprima amprenta dispozitivului dreptunghiular precizat la rubrica "Mentiuni", numai in cazul transportului materialelor lemnoase de la locul de recoltare, folosindu-se in acest scop tus sau vopsea;


e) in cazul transportului materialelor lemnoase pe nave, in rubrica "Date privind expeditia", la "Mijlocul de transport" se inscrie denumirea navei;


f) in cazul materialului lemnos provenit din statele membre ale Uniunii Europene, in rubrica "Document de provenienta" se inscrie documentul intracomunitar, iar in rubrica "Destinatar" se inscriu si datele de identificare ale transportatorului care asigura transportul marfurilor in afara teritoriului Romaniei. Aceste date se completeaza de reprezentantul expeditorului, cu consemnarea lizibila a numelui si prenumelui celui care intocmeste documentele;
g) in cazurile prevazute la alin. (10), la rubrica "Date privind expeditia" se inscriu si datele de identificare ale permisului vamal.


(12) In cazul materialelor lemnoase care se transporta la un custode pentru depozitare temporara, pe avizul de insotire al materialelor lemnoase pana la depozitul de custodiere, in rubrica "Destinatar" se inscriu datele de identificare ale proprietarului acestora, iar in rubrica "Punct de descarcare" se inscriu datele de identificare ale custodelui si localizarea punctului de descarcare respectiv.


Art. 5. - Avizele de insotire prevazute la art. 4 alin. (1) si (2) sunt documente cu regim special si sunt prevazute cu elemente de securizare specifice.


Art. 6. -

(1) Completarea datelor pe documentele prevazute la art. 4 alin. (1) si (2) se face cu pasta de pix, citet, fara stersaturi sau adaugari ulterioare.


(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), este permisa aplicarea stampilelor specifice cu denumirea si datele de identificare ale persoanei juridice, dupa caz, daca stampila respectiva contine cel putin datele de identificare cerute de formular, cu conditia ca textul imprimat sa fie lizibil.


(3) Documentele se completeaza in mod obligatoriu la toate pozitiile din formular, iar acolo unde nu este cazul a fi inscrise date, pozitia respectiva se bareaza cu o linie orizontala.


(4) In situatia in care spatiul destinat specificatiei de la rubrica nr. 8 in avizul de insotire este insuficient, emitentul intocmeste o specificatie-anexa similara rubricii nr. 8, pe care se inscrie in mod obligatoriu mentiunea "Specificatie-anexa la avizul de insotire, seria ........... si nr. ....", inscriindu-se seria avizului de insotire pe care il completeaza aceasta anexa. Totodata, pe avizul respectiv se inscrie in mod obligatoriu mentiunea "Specificatie in anexa", iar in rubrica nr. 8 se cuprinde in mod obligatoriu intreaga cantitate incarcata pe mijlocul de transport, incluzandu-se si cantitatea din specificatia anexata.
Art. 7. -

(1) Emiterea documentelor prevazute la art. 4 alin. (1) si (2) se face, dupa caz, de catre urmatorii emitenti:


a) ocoalele silvice de stat pentru materialele lemnoase provenite din paduri si din vegetatia forestiera din afara fondului forestier national pe care le administreaza sau pentru care asigura servicii silvice, dupa caz. Personalul imputernicit sa emita documentele de provenienta si pe cele de insotire a materialelor lemnoase se stabileste prin decizie a conducatorului Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva;


b) ocoalele silvice private, pentru materialele lemnoase provenite din padurile proprietate privata sau publica a unitatilor administrativ-teritoriale si din vegetatia forestiera din afara fondului forestier national, pe care le administreaza ori pentru care asigura servicii silvice, dupa caz. Personalul imputernicit sa emita documentele de provenienta si pe cele de insotire a materialelor lemnoase se stabileste prin decizie a conducatorului ocolului silvic;


c) administratia pietelor, targurilor, oboarelor, a burselor de marfuri si altele asemenea, autorizate in conditiile prevazute la alin. (4), in baza documentelor de insotire a materialelor lemnoase aduse spre vanzare;


d) persoanele juridice atestate care exploateaza masa lemnoasa;


e) persoanele juridice care prelucreaza si/sau comercializeaza in conditiile legii materiale lemnoase, pentru materialele lemnoase pe care le expediaza din padure, depozite, centre de sortare si prelucrare si altele asemenea;


f) operatorii economici cu care exportatorii sau reprezentantii acestora au incheiat contracte de prestari de servicii privind depozitarea si expedierea materialelor lemnoase.

(2) Documentele de insotire pentru materialul lemnos confiscat se emit de ocoalele silvice prevazute la alin. (1) lit. a) si b), situatie in care documentul de provenienta este procesul-verbal de confiscare.


(3) Persoanele care elibereaza documentele de provenienta si pe cele de insotire a materialelor lemnoase, prevazute la alin. (1), raspund, potrivit legii, de intocmirea corespunzatoare a acestora si de exactitatea datelor inscrise.


(4) Comercializarea materialului lemnos in piete, targuri, oboare, burse de marfuri este permisa numai daca acestea sunt autorizate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, prin structurile teritoriale ale acesteia.


(5) Conditiile si regulamentul de autorizare a spatiilor prevazute la alin. (4) se aproba prin ordin comun al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de administratie, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme.


Art. 8. -

(1) Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A. asigura suportul financiar si logistic pentru tiparirea si distribuirea in conditiile legii a formularelor documentelor cu regim special cu elemente de securizare prevazute la art. 5.


(2) Formularele documentelor prevazute la art. 4 alin. (1) si (2) se tiparesc in blocuri cu cate 150 de file, formate din 50 de seturi a cate 3 file fiecare, de culori diferite. Pe exemplarul 1 se vor aplica elementele de securizare.


(3) Culoarea fiecaruia dintre cele 3 exemplare dintr-un set de formulare, precum si caracteristicile elementelor de securizare prevazute la alin. (2) se stabilesc de Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A.
(4) Persoanele juridice in cadrul carora functioneaza personal autorizat sa elibereze documentele de provenienta si pe cele de insotire prevazute la art. 4 alin. (1) si (2) procura formularele, contra cost, in conditiile stabilite de Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A.


(5) Pierderea, furtul sau distrugerea formularelor ori a documentelor de provenienta si a celor de insotire a materialelor lemnoase prevazute la art. 4 alin. (1) si (2) se declara, conform prevederilor legislatiei in vigoare, in maximum 24 de ore de la constatare, de catre persoanele juridice autorizate sa le utilizeze si se comunica unitatii de unde au fost procurate, la unitatea de politie cea mai apropiata si la subunitatea silvica teritoriala a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.


(6) Blocurile cu documente utilizate continand exemplarul 3 al acestora se pastreaza la emitent pe o perioada de 5 ani. Formularele de documente ramase neutilizate se anuleaza de catre emitent si se depun la unitatea care le-a produs.


(7) Dovada folosirii legale a formularelor tipizate cu regim special prevazute la art. 4 alin. (1) si (2) se face prin prezentarea de catre emitent la subunitatea silvica teritoriala a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura a borderoului blocurilor cu documente utilizate, prevazute la alin. (6).


(8) Sigiliile-crotalii pentru pomii de Craciun se confectioneaza si se distribuie persoanelor juridice prevazute la alin. (4), contra cost, in conditiile legii.


(9) Formularele documentelor de insotire a materialelor lemnoase nu sunt transmisibile si se utilizeaza numai de catre operatorul economic care le-a solicitat si caruia i-au fost distribuite.


(10) Documentele cu regim special se distribuie numai utilizatorilor SUMAL, iar distributia si utilizarea se fac in baza acordului emis de structurile teritoriale ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, acord ce poate fi suspendat sau retras.
lustex2011
 
Mesaje: 457
Membru din: 16 Aug 2011, 14:28
Judet: Suceava


Înapoi la Financiar-contabil si fiscal

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron